Hvad er en industrirobot?

Hvad er en industrirobot? Få svaret her

Hvad er en industrirobot? Få svaret her

Når vi snakker robotter, forestiller de fleste sig nok en menneskelignende skikkelse, bygget i metal, og med mekanisk bevægelige dele. Men faktisk hører den androide robot ikke til de mest udbredte – det gør der imod industrirobotten, som er en ganske uvurderlig hjælp inden for rigtig mange brancher og virksomheder, som ønsker at optimere og effektivisere deres produktions flow – eller blot har brug for den maksimale præcision i opgaverne.

Hvad er en industrirobot? – og hvordan anvendes industrielle robotter?

Industrirobotter anvendes til automatisering af produktion og materialehåndtering inden for mange forskellige brancher og arbejdsområder. Landbrugs- og fødevare branchen har for eksempel stor glæde af COBOTS (Kollaborative Robotter), når det handler om hygiejnisk håndtering af fødevarer samt produktion af fødevarer i omgivelser, som kan være farligt for de menneskelige medarbejder. Her kan der eksempelvis være tale om meget kolde eller varme miljøer – de høje eller lave temperaturer kan udgøre en helbredsmæssig risiko for mennesker, men er samtidig påkrævet ved fremstilling af visse typer fødevarer – af hygiejnemæssige hensyn.

Kollaborative robotter fra Universal Robots er designet til at minimere ophobning af støv og snavs, som kan fungere som grobund for bakterier, svamp, og andre skadelige mikroorganismer, som risikerer at kontaminere fødevarerne. Således er COBOTS ideelle til at udføre arbejde i sterile miljøer. Samtidig er COBOTS stabile medarbejdere, som faciliterer en vis ensartethed og konsistens, og reducerer spild i produktionen.

Et andet eksempel på anvendelse af industrielle robotter er inden for udvikling og fremstilling af fintfølende elektronik, som danner grundlag for den avancerede teknologi, vi ser i alt fra mobiltelefoner til rumsonder. Med industrirobotter kan opgaver som modulering og montering udføres med den højeste grad af præcision og finesse – og langt hurtigere og mere effektivt (og med en mindre fejl margin) end et menneske ville kunne udføre dem.

Universal Robots fremstiller kollaborative robotter, som med deres særligt brugervenlige opsætning hurtigt kan justeres til at optimere produktionslinjen, og efterkomme branchens hurtigt skiftende krav og ønsker.

Industrielle robotter i videnskab og forskning

Det er ikke kun inden for industri, produktion og ingeniør kunst, industrielle robotter har fundet deres anvendelse. Medicin- og lægemiddel branchen og de videnskabelige forskningsmiljøer har også stor glæde af disse stabile, fleksible og konsistente medarbejdere, som med stor præcision kan følge præcise processer og foruddefinerede arbejdsgange igen og igen med minimal afvigelse, og dermed maksimere forsøgsrækkernes nøjagtighed og optimere forudsætningerne for et vellykket resultat. Du kan læse mere om, hvorledes industrielle robotter anvendes inden for forskellige arbejdsområder, på universal-robots.dk