Mundbind

Vælg det rette mundbind til dine behov

Et mundbind er et værnemiddel, som beskytter mod smitsomme sygdomme. Mundbindet virker begge veje, fordi det både filtrerer den luft, en person indånder, og den luft, de ånder ud. På den måde undgår de altså både at smitte andre og at blive smittet af andre. Mundbindet var tidligere noget, man så på offentlige steder i Asien og på operationsstuen på hospitalet. Men i den senere tid er mundbindet også blevet meget udbredt i offentligheden herhjemme. Det er sket, fordi man ønsker ved fælles hjælp at bremse smitsomme sygdomme. Når mange medlemmer af samfundet bliver ramt af sygdom, er der færre hænder tilbage til at drive samfundet. Det kan have store konsekvenser ikke bare for sundheden, men også for økonomien. Når alle bærer mundbind i de offentlige rum, hjælper vi hinanden til at beskytte hinanden og bremse smitten. Beskyt dig selv og andre med mundbind og værnemidler Der findes forskellige typer…