Vægte

Et utal af vægte

Et utal af vægte

I gamle dage måtte man – vitterligt – sjusse sig frem til, hvad noget vejede. Enten vejede man et element i forhold til noget andet, hvor dette “andet” havde et standard-mål, man gik efter som udgangspunkt. Og det var, hvad det var: Et udgangspunkt, men ikke nødvendigvis et korrekt facit. Når man forsøgte at blive mere nøjeregnede, eksekverede man nogle mere faste standard-elementer såsom blylod eller lignende, man vejede efter. Men disse kunne erodere, forfalde eller på anden måde tabe sit standardmål. Selv senere frem i tiden, hvor man lavede vægte meget specifikke og detaljerige, måtte man stadig kalkulere med en vis mængde fejlmål. Det vænnede man sig til. Sådan gjorde man faktisk i mange år, og det er da først i nyere tid, specielt med digitaliseringen og opfindelsen af meget bestemt vægte, at man kan være sikker på, at en vægt måler korrekt ned til mindste decimal. Og det…